• Nauczyciele Przedszkola

    • mgr Jacek Grodzki – dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzechowie

      

     Nauczyciele Przedszkola Publicznego w Dobrzechowie

     mgr Marta Drozd – wychowanie przedszkolne

     mgr Iwona Katarzyna Maczuga – wychowanie przedszkolne

     mgr Renata Szaro – wychowanie przedszkolne

     mgr Ewelina Ruszała – wychowanie przedszkolne (zastępstwo)

     mgr Katarzyna Baran – język angielski

     mgr Andrzej Kołodziej – religia rzymskokatolicka

     mgr Iwona Czaja – logopeda

     mgr Karolina Dziok – psycholog

      

     Pozostali pracownicy przedszkola:

     Wioletta Skowron – pomoc nauczyciela

     Anna Woś – pomoc nauczyciela

     Barbara Drygaś – intendentka

     Celina Bryda – kucharka

     Małgorzata Dędor – pomoc kucharki