• Sukcesy w konkursach

    • Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Dobrzechowie
     w konkursach organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

      

     Rok szkolny 2013/2014

     Szkoła Podstawowa:

     - Julia Bednarz – laureat konkursu z języka polskiego, finalista konkursu z języka niemieckiego, uczestnik II etapu konkursów z matematyki

     Gimnazjum:

     - Kacper Świrad – laureat konkursu języka niemieckiego

     - Mateusz Zdon – finalista konkursu języka niemieckiego

     - Bartosz Stój – finalista konkursu geograficznego

     - Mikołaj Baran – uczestnik III etapu konkursu informatycznego oraz uczestnik II etapu konkursu matematycznego

     - Kacper Kut – uczestnik III etapu konkursu informatycznego

      

     Rok szkolny 2014/2015

     Gimnazjum:

     - Mateusz Zdon – laureat konkursu informatycznego, uczestnik etapu rejonowego konkursu z języka niemieckiego

     - Dominik Zimny – laureat konkursu informatycznego

     - Daniel Wilusz – uczestnik etapu rejonowego konkursu chemicznego i matematycznego oraz II etapu konkursu informatycznego

     - Natalia Pirga – uczestnik etapu wojewódzkiego konkursu informatycznego oraz etapu rejonowego konkursu z języka niemieckiego

     - Kinga Ślusarczyk – uczestnik etapu rejonowego konkursu z języka niemieckiego

      

     Rok szkolny 2015/2016

     Szkoła Podstawowa:

     - Aleksandra Tęczar – laureat konkursu z języka polskiego,

     Gimnazjum:

     - Kinga Ślusarczyk – finalista konkursu chemicznego, fizycznego i języka niemieckiego oraz uczestnik II etapu konkursu informatycznego

     - Natalia Pirga – finalista konkursu fizycznego oraz uczestnik etapu rejonowego konkursu chemicznego i matematycznego i II etapu konkursu informatycznego

     - Aleksandra Tęczar – uczestnik etapu rejonowego konkursu matematycznego

     - Piotr Kielar – uczestnik II etapu konkursu informatycznego

      

     Rok szkolny 2016/2017

     Gimnazjum:

     - Julia Bednarz – finalista konkursu polonistycznego oraz uczestnik etapu rejonowego konkursu chemicznego

     - Kamil Cieśla – uczestnik etapu rejonowego konkursu języka angielskiego

      

     Rok szkolny 2017/2018

     Gimnazjum:

     - Aleksandra Tęczar – laureat konkursu polonistycznego

      

     Rok szkolny 2018/2019

     Gimnazjum:

     - Aleksandra Tęczar – laureat konkursu polonistycznego

     - Michał Irzyk – uczestnik etapu rejonowego konkursu matematycznego

      

     Rok szkolny 2019/2020

     Szkoła Podstawowa:

     - Julia Motyka – laureat konkursu z biologii

     - Helena Król – uczestnik etapu rejonowego konkursu z geografii

      

     Rok szkolny 2021/2022

     Szkoła Podstawowa:

     - Wiktoria Włodyka – laureat konkursu tematycznego Baltie 2022

     - Wiktoria Włodyka – finalista konkursu z informatyki

     - Michał Maczuga – uczestnik etapu rejonowego konkursu z historii

      

     Rok szkolny 2022/2023

     Szkoła Podstawowa:

     - Wiktoria Włodyka – laureat konkursu tematycznego Podkarpacki Baltie 2023

     - Wiktoria Włodyka – finalista konkursu przedmiotowego z informatyki

     - Wiktoria Włodyka – finalista konkursu przedmiotowego z chemii

     - Marcel Skwierz – finalista konkursu tematycznego Baltie 2023

     - Kamil Wójtowicz – finalista konkursu tematycznego Baltie 2023

     - Kamil Rokita – finalista konkursu tematycznego Baltie 2023

     - Wiktoria Włodyka – finalista Międzynarodowego Konkursu Programistycznego BALTIE 2023

     - Amelia Preisner – uczestnik etapu rejonowego konkursu przedmiotowego z biologii

     - Wiktoria Włodyka – uczestnik etapu rejonowego konkursu przedmiotowego z języka  niemieckiego

      

     Szkoła Podstawowa w Dobrzechowie otrzymała w 2014 r. certyfikat „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom” przyznany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Wojewodę Podkarpackiego.

     Gimnazjum w Dobrzechowie otrzymało w 2015 r. certyfikat „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom” przyznany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Wojewodę Podkarpackiego.

     Szkoła Podstawowa w Dobrzechowie otrzymała w 2016 r. certyfikat „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom” przyznany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Wojewodę Podkarpackiego.

     Certyfikat potwierdza szczególne warunki tworzone uczniom przez szkołę w dziedzinie rozwijania zdolności i osiągania sukcesów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.