• Rada Rodziców Przedszkola

    • SKŁAD RADY RODZICÓW

     Przedszkola Publicznego w Dobrzechowie

     w roku szkolnym 2023/2024

     (wybory 30.08.2023 r.)

      

     1. Małgorzata Kosydar – grupa I
     2. Barbara Wrześniak – grupa I
     3. Marzena Król – grupa I
     4. Beata Betleja – grupa I/II
     5. Marta Jurasz – grupa II
     6. Kinga Bobowska – grupa II
     7. Bożena Polak – grupa II

                                                    RADA RODZICÓW

                                Przedszkola Publicznego w Dobrzechowie

                                         w roku szkolnym 2023/2024

      

     Lp

     Imię i nazwisko

     Funkcja

     1

     Bożena Polak

     przewodnicząca

     2

     Marta Jurasz

     zastępca przewodniczącej

     3

     Małgorzata Kosydar

     sekretarz

     4

     Barbara Wrześniak

     skarbnik

     5

     Marzena Król

     Komisja Rewizyjna - przewodnicząca

     6

     Kinga Bobowska

     Komisja Rewizyjna z-ca przewodniczącej

     7

     Beata Betleja

     Komisja Rewizyjna - sekretarz