• Zestaw podręczników

    •  

      

      

      

     ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

      

     w Szkole Podstawowej im. Hugona Kołłątaja w Dobrzechowie

      

     na rok szkolny 2023/2024

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - KL. I Szkoła Podstawowa w Dobrzechowie - rok szkolny 2023/2024 (nowe)

      

     Przedmiot - tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Nr dop. MEN

     Edukacja wczesnoszkolna. „Szkoła na TAK” Klasa 1 Podręczniki części 1-4, Matematyka  podręczniki części 1-2

     B. Lewandowska, D. Kręcisz,

     K. Nowacka, M. Szczęsna,
     M. Sarnowska, D. Dankowska,
     J. Żądło-Treder, B. Nawolska

     WSiP

     1160/1/2023

     Edukacja wczesnoszkolna. „Szkoła na TAK” Klasa 1

     Karty ćwiczeń część 1-4, Matematyka karty ćwiczeń część 1-2

     WSiP

     ---

     Język angielski Super heroes 1

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

     A. Rebecca, D. Sikora-Banasik

     NOWA ERA

     1095/1/2020

     Religia. „Poznaję Boży świat”. Podręcznik klasa I

     K. Mielnicki, E. Kondrak

     JEDNOŚĆ

     AZ-11-01/18-KI-4/20

      

      

     ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - KL. II Szkoła Podstawowa w Dobrzechowie - rok szkolny 2023/2024

      

     Przedmiot - tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Nr dop. MEN

     Edukacja wczesnoszkolna. „Szkolni Przyjaciele” Klasa 2 Podręczniki części 1-4, Matematyka  podręczniki części 1-2

     E. Schumacher, I. Zarzycka,
     K. Preibisz-Wala, J. Hanisz

     WSiP

     813/3/2018

     813/4/2018

     Edukacja wczesnoszkolna. „Szkolni Przyjaciele” Klasa 2 Karty ćwiczeń część 1-4, Matematyka karty ćwiczeń część 1-2

     E. Schumacher, I. Zarzycka,
     K. Preibisz-Wala, J. Hanisz

     WSiP

     ---

     Język angielski Tiger & Friends” 

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

     C. Read, M. Ormerod, M. Kondro

     Macmillan

     1051/2/2020

     Religia. „Odkrywam Królestwo Boże”. Podręcznik kl. II.

     Red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

     JEDNOŚĆ

     AZ-1-01/18

      

      

     ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - KL. III Szkoła Podstawowa w Dobrzechowie - rok szkolny 2023/2024 

      

     Przedmiot - tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Nr dop. MEN

     Edukacja wczesnoszkolna. „Szkolni Przyjaciele” Klasa 3 Podręczniki części 1-4, Matematyka  podręczniki części 1-2

     E. Schumacher, I. Zarzycka,
     K. Preibisz-Wala, J. Hanisz

     WSiP

     813/5/2019

     813/6/2019

     Edukacja wczesnoszkolna. „Szkolni Przyjaciele” Klasa 3 Karty ćwiczeń część 1-4, Matematyka karty ćwiczeń część 1-2

     E. Schumacher, I. Zarzycka,
     K. Preibisz-Wala, J. Hanisz

     WSiP

     ---

     Język angielskiTiger & Friends”   

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

     C. Read, M. Ormerod, M. Kondro

     Macmillan

     1051/3/2020

     Religia. „Jezus jest z nami”. Podręcznik kl. III.

     Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

     JEDNOŚĆ

     AZ-13-01/12-KI-4/13

      

     Uwaga: Wszystkie podręczniki i zeszyty ćwiczeń (poza religią) kupuje szkoła i wypożycza uczniom.

      

     ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - KL. IV Szkoła Podstawowa w Dobrzechowie - rok szkolny 2023/2024 (nowe)

      

     Przedmiot – tytuł

      

     Autor

     Wydawnictwo

     Nr dop. MEN

     Język polski. „Zamieńmy słowo” klasa 4

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

      

     I. Bartol, M. Biskupska

     WSiP

     1163/1/2023

      

     Język angielski. „Super Powers 4”

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

     K. Hadley, J. Hird, M. Shaw,
     A. Dziewicka, B. Ściborowska

     NOWA ERA

     1097/1/2020

     Muzyka. „Lekcja muzyki 4” – podręcznik

     M. Gromek, G. Kilbach

     NOWA ERA

     852/1/2017

     Plastyka. „Do dzieła! 4” – podręcznik

     J. Lukas, K. Onak

     NOWA ERA

     903/1/2017

     Historia. „Wczoraj i dziś 4”

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

     B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski

     NOWA ERA

     877/1/2020/z1

     Przyroda. „Tajemnice przyrody 4” – podręcznik

     (zeszyt ćwiczeń)

     M. Marko-Worłowska,

     F. Szlajfer, J. Stawarz

     NOWA ERA

     863/2019/z1

     Matematyka. „Matematyka w punkt 4”

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

     W. Figurska-Zięba, E. Mrożek, A. Szklarska

     WSiP

     1172/1/2023

     Informatyka. „Teraz bajty (3D) 4” - podręcznik

     G. Koba

     MIGRA

     806/1/2023/z2

     Technika. „Jak to działa? 4” - podręcznik

     L. Łabecki, M. Łabecka

     NOWA ERA

     1195/1/2023

     Język niemiecki. „Und so weiter extra 1”

     Podręcznik dla kl. IV.

     Kozubska M., Zastąpiło L., Krawczyk E.

     PWN

     1092/1/2020

     Religia. Podręcznik klasa IV

     „Odkrywam życie z Jezusem”.

     K. Mielnicki, E. Kondrak,

     JEDNOŚĆ

     AZ-1-01/18

      

      

     Uwaga: Wszystkie podręczniki i zeszyty ćwiczeń (poza religią i językiem niemieckim) kupuje szkoła i wypożycza uczniom.

      

      

     ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - KL. V  Szkoła Podstawowa w Dobrzechowie - rok szkolny 2023/2024

      

     Przedmiot – tytuł

      

     Autor

     Wydawnictwo

     Nr dop. MEN

     Język polski. „Słowa z uśmiechem”

     „Literatura i kultura” – podręcznik

     „Nauka o języku i ortografii” – podręcznik

      

     E. Horwath, A. Żegleń

     WSiP

     861/3/2018

     861/4/2018

     Język angielski. „Super Powers 5”

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

     K. Hadley, J. Hird, M. Shaw,

     B. Ściborowska, A. Dziewicka

     NOWA ERA

     1097/2/2021

     Muzyka. „Lekcja muzyki 5” – podręcznik

     M. Gromek, G. Kilbach

     NOWA ERA

     852/2/2018

     Plastyka. „Do dzieła! 5” – podręcznik

     J. Lukas, K. Onak

     NOWA ERA

     903/2/2018

     Historia. „Wczoraj i dziś 5”

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

     G. Wojciechowski

     NOWA ERA

     877/2/2021/z1

     Geografia. „Planeta Nowa 5”

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

     F. Szlajfer, Z. Zaniewicz,

     T. Rachwał, R. Malarz

     NOWA ERA

     906/1/2018

     Biologia. „Puls Życia 5” – podręcznik

     M. Sęktas, J. Stawarz

     NOWA ERA

     844/1/2018

     Matematyka. „Matematyka z plusem 5”

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

     M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

     GWO

     780/2/2018

     Informatyka. „Teraz bajty 5” - podręcznik

      

     G. Koba

     MIGRA

     806/2/2021/z1

     Technika. „Jak to działa? 5” - podręcznik

     L. Łabecki, M. Łabecka

     NOWA ERA

     295/2/2018

     Język niemiecki. „Und so weiter extra 2”

     Podręcznik dla kl. V.

      

     Kozubska M., Zastąpiło L., Krawczyk E.

     PWN

     1092/2/2021

     Religia. Podręcznik klasa V

     „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”

     ks. K. Mielecki, E. Kondrak

     JEDNOŚĆ

     AZ-21-01/20

     -KI-2/20

      

     Uwaga: Wszystkie podręczniki i zeszyty ćwiczeń (poza religią i językiem niemieckim) kupuje szkoła i wypożycza uczniom.

      

      

     ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - KL. VI Szkoła Podstawowa w Dobrzechowie - rok szkolny 2023/2024

      

     Przedmiot - tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Nr dop. MEN

     Język polski. „Słowa z uśmiechem”

     „Literatura i kultura” – podręcznik

     „Nauka o języku i ortografii” – podręcznik

      

     E. Horwath, A. Żegleń

     WSiP

     861/5/2019

     861/6/2019

     Język angielski. „Super Powers 6”

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

     J. Hird, J. Freeman-Zolotenki,

     K. Hadley, A. Dziewicka

     NOWA ERA

     1097/3/2022

     Muzyka. „Lekcja muzyki 6” – podręcznik

      

     M. Gromek, G. Kilbach

     NOWA ERA

     852/3/2019

     Plastyka. „Do dzieła! 6” – podręcznik

      

     J. Lukas, K. Onak

     NOWA ERA

     903/3/2018

     Historia. „Wczoraj i dziś 6”

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

     B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski

     NOWA ERA

     877/3/2019

     Geografia. „Planeta Nowa 6”

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

     T. Rachwał, R. Malarz,
     D. Szczypiński

     NOWA ERA

     906/2/2019

     Biologia. „Puls Życia 6” – podręcznik

     J. Stawarz

     NOWA ERA

     844/2/2019

     Matematyka. „Matematyka z plusem 6”

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

     M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

     GWO

     780/3/2022/z1

     Informatyka. „Teraz bajty 6” – podręcznik

      

     G. Koba

     MIGRA

     806/3/2022/z1

     Technika. „Jak to działa? 6” – podręcznik

      

     L. Łabecki, M. Łabecka

     NOWA ERA

     295/3/2019

     Język niemiecki. „Und so weiter extra 3” Podręcznik do klasy VI.

     Kozubska M., Zastąpiło L., Krawczyk E.

     PWN

     336/3/2012

     lub 810/1/2017

     Religia. Podręcznik klasa VI

     „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”

     ks. K. Mielecki, E. Kondrak

     JEDNOŚĆ

     AZ-22-01/20

     -KI-4/21

      

     Uwaga: Wszystkie podręczniki i zeszyty ćwiczeń (poza religią i językiem niemieckim) kupuje szkoła i wypożycza uczniom.

      

     ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - KL. VII Szkoła Podstawowa w Dobrzechowie - rok szkolny 2023/2024 (nowe)

      

     Przedmiot – tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Nr dop. MEN

     Język polski. „Zamieńmy słowo” klasa 7

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

     A. Karolczyk-Kozyra, M. Krajewska

     WSiP

     1163/4/2023

     Język angielski. „Repetytorium do SP. Część 1”

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

      

     A. Tkacz, A. Lewicka, R. Cowen, R. Ranus

     Pearson

      

     1106/1/2020

     Język niemiecki. „Deutschtour Fit”

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

     E. Kościelniak-Walewska

     M. Kosacka

     NOWA ERA

     1096/1/2020

     Muzyka. „Lekcja muzyki 7” – podręcznik

      

     M. Gromek

     G. Kilbach

     NOWA ERA

     852/4/2020/z1

     Plastyka. „Do dzieła! 7” – podręcznik

      

     M. Ipczyńska

     N. Mrozkowiak

     NOWA ERA

     903/4/2020/z1

     Historia. „Wczoraj i dziś 7” – podręcznik

      

     S. Roszak, A. Łaszkiewicz,
     J. Kłaczkow

     NOWA ERA

     877/4/2020/z1

     Geografia. „Planeta Nowa 7” – podręcznik

     R. Malarz, M. Szubert,
     T. Rachwał

     NOWA ERA

     906/3/2019/z1

     Biologia. „Puls Życia 7” – podręcznik

     M. Jefimow

     NOWA ERA

     844/3/2020/z1

     Chemia. „Chemia Nowej Ery 7” – podręcznik

      

     J. Kulawik, T. Kulawik,
     M. Litwin

     NOWA ERA

     785/1/2023/z1

     Fizyka. „Spotkania z fizyką 7” – podręcznik

      

     G. Francuz-Ornat, T. Kulawik,

     M. Nowotny-Różańska

     NOWA ERA

     885/1/2017

     Matematyka. „Matematyka w punkt” klasa 7

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

     M. Mularska, E. Dębicka,
     B. Winiarczyk

     WSiP

     1172/4/2023

     Informatyka. „Teraz bajty (3D) 7” - podręcznik

      

     G. Koba

     MIGRA

     806/4/2023/z2

     Religia. Podręcznik „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”

     praca zbiorowa

     JEDNOŚĆ

     AZ-31-01/13

     -KI-3/13

      

     Uwaga: Wszystkie podręczniki i zeszyty ćwiczeń (poza religią) kupuje szkoła i wypożycza uczniom.

     ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - KL. VIII Szkoła Podstawowa w Dobrzechowie - rok szkolny 2023/2024 

      

     Przedmiot – tytuł

     Autor

     Wydawnictwo

     Nr dop. MEN

     Język polski. „Myśli i słowa 8” – podręcznik

     Gramatyka i stylistyka – zeszyt ćwiczeń

     E. Nowak, J. Gaweł

     Z. Czarniecka-Rodzik

     WSiP

     895/2/2018

     Język angielski. „Repetytorium dla szkoły podstawowej” (wydanie jednotomowe)

     A. Tkacz, A. Bandis, A. Lewicka, R. Cowen, R. Ranus 

     Pearson

     1124/2021

     Język niemiecki. „Deutschtour fit 8”

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

     E. Kościelniak-Walewska

     M. Kosacka

     NOWA ERA

     1096/2/2021

     Historia. „Wczoraj i dziś 8” – podręcznik

      

     S. Roszak, A. Łaszkiewicz,
     J. Kłaczkow

     NOWA ERA

     877/5/2021/z1

     Wiedza o społeczeństwie. „Dziś i jutro” – podręcznik

     I. Janicka, A. Janicki

     A. Kucia, T. Maćkowski

     NOWA ERA

     874/2021/z1

     Geografia. „Planeta Nowa 8”

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

     T. Rachwał, D. Szczypiński

     NOWA ERA

     906/4/2021/z1

     Biologia. „Puls Życia 8” – podręcznik

     B. Sągin, A. Boczarowski,
     M. Sęktas

     NOWA ERA

     844/4/2021/z1

     Chemia. „Chemia Nowej Ery 8” – podręcznik

     J. Kulawik, T. Kulawik,
     M. Litwin

     NOWA ERA

     785/2/2018

     Fizyka. „Spotkania z fizyką 8” – podręcznik

      

     G. Francuz-Ornat, T. Kulawik,

     M. Nowotny-Różańska

     NOWA ERA

     885/2/2018

     Matematyka. „Matematyka 8”

     Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

     A. Makowski, T. Masłowski,
     A. Toruńska

     WSiP

     832/5/2018

     Informatyka. „Teraz bajty 8” – podręcznik

      

     G. Koba

     MIGRA

     806/5/2021/z1

     Edukacja dla bezpieczeństwa. „Żyję i działam bezpiecznie” – podręcznik

     J. Słoma

     NOWA ERA

     846/2017

     Religia. Podręcznik „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”

     praca zbiorowa

     JEDNOŚĆ

     AZ-32-01/13

     -KI-4/14

      

     Uwaga: Wszystkie podręczniki i zeszyty ćwiczeń (poza religią) kupuje szkoła i wypożycza uczniom.