• Rada Rodziców Szkoły

      • Rada Rodziców

       w Szkole Podstawowej w Dobrzechowie w roku szkolnym 2023/2024 (wybrana 15 września 2023 r.)

        

       1. Agata Konsur – kl. I SP
       2. Kinga Kłęczek – kl. II SP
       3. Marta Drozd – kl. III SP
       4. Beata Złotek-Skalska – kl. IV SP
       5. Anna Czerwińska – kl. V SP
       6. Hubert Skwierz – kl. VI SP
       7. Agnieszka Kowal – kl. VII SP
       8. Grzegorz Bałabas – kl. VIII SP

        

       Rada Rodziców w Szkole Podstawowej w Dobrzechowie

       – członkowie według funkcji (wybrani 28 września 2023 r.)

        

       1. Marta Drozd – przewodnicząca Rady Rodziców
       2. Hubert Skwierz – wiceprzewodniczący
       3. Agnieszka Kowal – sekretarz
       4. Grzegorz Bałabas – skarbnik
       5. Kinga Kłęczek – członek
       6. Beata Złotek-Skalska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
       7. Agata Konsur – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
       8. Anna Czerwińska – sekretarz Komisji Rewizyjnej